Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van De Vitaliteitspraktijk, gevestigd in Reusel en Den Bosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69639132 inzake de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies. De Vitaliteitspraktijk respecteert je privacy en gaat daarom op passende wijze om met de door klanten verstrekte gegevens en informatie van bezoekers op hun website www.de-vitaliteitspraktijk.nl. Er zijn maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik van gegevens te voorkomen. In deze verklaring kun je lezen hoe er met je gegevens omgegaan wordt en op welke wijze cookies gebruikt worden.

Contactgegevens onderneming

De Vitaliteitspraktijk
Molenberg 73a
5541RN, Reusel
06-57434039
hans@de-vitaliteitspraktijk.nl
KvK 69639132

Overzicht van gegevens die verwerkt worden

Als onderneming ben ik verplicht je te informeren wat er gedaan wordt met je gegevens en waarom. Ik heb ook de verplichting je gegevens te bewaren en te beveiligen en zal in deze verklaring uitleggen hoe dat gedaan wordt.

De Vitaliteitspraktijk verzamelt enkel die gegevens die bewust en persoonlijk of schriftelijk door jou zijn verstrekt. Ik gebruik deze gegevens enkel voor het doel waarmee ze zijn verstrekt. Ik behandel al jouw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie.

De volgende persoonlijke gegevens kunnen gevraagd worden:

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nummer
 • Bankrekeningnummer

Ik verwerk ook bijzondere persoonlijke gegevens ten behoeve van het coach- en begeleidingstraject

 • Informatie over je gezondheid, vitaliteit, voedingspatroon
 • Informatie over je lichamelijke conditie
 • Aantekeningen gemaakt tijdens onze gesprekken

Het doel van deze gegevens

Deze gegevens gebruik ik met het volgende doel:

 • voor het afhandelen van betalingen en andere administratieve doeleinden als je klant bent bij De Vitaliteitspraktijk. Van zakelijke klanten wordt het KvK-nummer gecontroleerd.
 • om je te kunnen bereiken met betrekking tot afspraken of te reageren op jouw verzoek tot informatie.
 • om je te voorzien van updates in blogs of nieuwsbrieven als je daarom gevraagd hebt. Je hebt altijd de mogelijkheid dit stop te zetten.
 • om structuur aan te brengen in het coach- en begeleidingstraject en veranderingen te kunnen monitoren.

Wat doe ik niet met je gegevens?

De Vitaliteitspraktijk neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Hans Janssen van De Vitaliteitspraktijk)

Gegevens die gedeeld worden met derden

De Vitaliteitspraktijk zal een aantal door jou verstrekte gegevens delen met derden. Dit is vanwege wettelijke verplichting of als onderdeel van de overeenkomst met jou. Het gaat om de volgende situaties:

 • Administratiebeheerder: inzage in factuurgegevens
 • Monter: beveiligde beheeromgeving digitaal dossier mbt CooL (alleen voor klanten die deelnemen aan dit programma)
 • Websitehoster: opslag gegevens uit contactformulier
 • Webbouwer: gebruik testimonials, foto’s, video’s of qoutes op de website. Hiervoor zal ik ten alle tijden eerst toestemming vragen.
 • Intervisie: het kan zijn dat jouw casus besproken wordt tijdens een intervisiebijeenkomst met als doel van en met elkaar te leren. Alle gegevens die herleidbaar zouden kunnen zijn naar jou, zoals naam of specifieke persoonskenmerken zijn dan geanonimiseerd.
 • Links: op mijn website tref je mogelijke links naar externe websites zoals bv YouTube aan. Het kan zijn dat deze websites gebruik maken van cookies of op andere wijze gegevens van je verwerken. Kijk daarvoor in de privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

 • De wettelijke bewaartermijn voor facturen is ten minste 7 jaar. Binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting worden deze gegevens administratief verwijderd.
 • Gegevens van potentiële en bestaande klanten worden niet langer bewaard dan 1 jaar na het laatste contact.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Dat kan natuurlijk altijd. Het gaat over jou, dus jij hebt het recht te zien waar ik jouw gegevens voor gebruik. Ik zal binnen 2 weken reageren op je verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering. Dit verzoek dien je in per e-mail op hans@de-vitaliteitspraktijk.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou zelf gedaan is, zal ik vragen om een identiteitscontrole.

Heb je een klacht over de beveiliging?

Heb je het gevoel dat ik je gegevens toch niet goed beveilig of heb je aanwijzingen voor misbruik van je gegevens laat het me dan weten. Ook kun je daarvoor terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link.

Hoe beveilig ik jouw gegevens?

Ik neem de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neem hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mijn computers zijn met zoveel mogelijk passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding herken je aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL (beginnend met https://).

De aantekeningen van onze gesprekken worden op voornaam bewaard. Alle papieren formulieren worden achter slot en grendel bewaard. De elektronische bestanden zijn per bestand of map beveiligd met een wachtwoord.  

Wijzigingen in de privacyverklaring

Indien ik besluit mijn privacyverklaring te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in deze privacyverklaring. Wij raden je daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, ik breng je er niet persoonlijk van op de hoogte. Als je vragen of verzoeken hebt over mijn privacybeleid, dan kun je dit mij laten weten door een e-mail te sturen naar hans@de-vitaliteitspraktijk.nl.

Cookies

Ik gebruik enkel analytische cookies ten behoeve van Google Analytics. Met deze cookies worden op www.de-vitaliteitspraktijk.nl geanonimiseerde gegevens over het surfgedrag verzameld. Ik gebruik deze gegevens om bij te houden hoe mijn website bezocht wordt en om rapportages te verkrijgen over hoe bezoekers mijn website gebruiken. Omdat deze gegevens anoniem zijn, wordt er niet om toestemming gevraagd.

 

Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Je kunt dat aanpassen via de website van Google. Deze aanpassing geldt dan voor alle websites die je bezoekt.

Social Media

Ilse Staps Leefstijlcoaching – Voed je leven wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van de website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media deelbuttons op mijn website. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Facebook
LinkedIn
Instagram

Facebook plaatst bovendien een Facebook Social Graph cookie. Hiermee worden alleen anonieme gegevens verkregen.

Vragen, tips of andere feedback?

Neem dan gerust contact met me op. dat kan telefonisch op 06-57434039 of via mail op hans@de-vitaliteitspraktijk.nl. Je kunt ook het contactformulier op de website invullen.

20190709/ISL